ไวนิลเอสเตอร์เรซิน

ไวนิลเอสเตอร์เรซิน

  • ไวนิลเอสเตอร์เรซิน (Vinilester)

    ไวนิลเอสเตอร์เรซิน (Vinilester)

    Eพ็อกซีไวนิลเอสเตอร์เรซิน(เรซินไวนิลเลสเตอร์) มีความหนืดปานกลางทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเยี่ยม สมบัติทางกลที่ดี การหดตัวต่ำ.

    Aนำไปใช้ในวงกว้างf การใช้งาน FRP โดยเฉพาะ ให้ความต้านทานต่อ กรดอินทรีย์และอนินทรีย์ ด่าง สารละลายเกลือ สารเคมีออกซิไดซ์ สารฟอกขาว และตัวทำละลายอินทรีย์ อุดมคติเรซินเพื่อตอบสนองความต้องการป้องกันการกัดกร่อนสูง

    กระบวนการ:เลย์อัพมือ, การม้วนเส้นใย, Pultrusion, Molded Grating, Spray Up, RTM, การหล่อ...